Rondje IJSELMEER 2006

Webfotoalbum 2006
rondje IJSELMEER


Eind september en dan nog heerlijk 12 dagen kunnen trekken door het noorden van Nederland.
Een aantal Zuiderzee plaatsjes, vestingstadje Bourtange en het veenpark Aol Compas.

Kijk ook eens rond op ons web voor meer camper uitjes en vakantiereizen

www.Travelto-web.com

Veel plezier op onze site


Klik op een van onderstaande foto's om een fotopagina te openen

Hoorn

Het havenfront van Hoorn is al eeuwenoud en vormt een fraai decor.
Omringd door de rijke koopmanshuizen uit de 17e en 18e eeuw, waaronder het geboortehuis van schipper Bontekoe, staat n van de weinige verdedigingswerken die Hoorn nog over heeft, de Hoofdtoren uit 1532. De toren bood onderdak aan de Noordse Compagnie, ook wel genoemd de Compagie van Spitsbergen, die zich richtte op de walvisvangst.

Het havenhoofd dateert al van 1464 en werd een aantal malen vergroot en vernieuwd. Op de kademuur zitten de scheepsjongens van Bontekoe. Beeldhouwer Jan van Druten vereeuwigde het drietal uit het gelijknamige jongensboek van Johan Fabricius in brons. Het boek is gebaseerd op de avontuurlijke zeereis die Bontekoe van 1618 tot 1625 maakte naar het verre Indi, zoals verwoord in zijn scheepsjournaal.
   
Hindelopen

http://www.hindeloopen.org

De plaats waar Hindeloopen ligt, was al in de 8e eeuw bewoond en had veel te lijden van de Noormannen. Omstreeks 825 wordt in een oorkonde de naam "Hindolop" voor deze nederzetting gebruikt. In de 10e eeuw is in Engeland al de naam "Hintlop" bekend en in een "Croniicke" uit 1597 staat over de naam Hindeloopen: "Het creech dese voorschreven naem van etlicke wilde beesten, die men hinden noemde, die uut het Bosch van die Creijl aldaer hare ganck en de loop hadden."

   
Stavoren & Sloten

http://nl.wikipedia.org/wiki/Stavoren

Stavoren (voorheen Staveren) is de oudste van de Friese elf steden. De plaats is rond het jaar 900 ontstaan langs een waterloop en kreeg in 1118 stadsrechten van keizer Hendrik V.

Sloten_(Friesland)
Dankzij de stadsrechten die Sloten in 1426 kreeg, behoort het tot de Friese elf steden. Het stadje is daarmee een van de stempelplaatsen van de Elfstedentocht. Toch telt het slechts zo'n 1000 inwoners. Daarom is Sloten een van de stadjes die aanspraak maken op de eretitel kleinste stad van Nederland
   
Franeker

Het verhaal gaat dat inwoners van Franeker in de Middeleeuwen geprobeerd hebben een kerkklok te stelen uit Harlingen. Sindsdien worden de Franekers klokkendieven genoemd.

Franeker heeft zich in de Middeleeuwen ontwikkeld tot de belangrijkste nederzetting van noordelijk Westergo. Dat gebied was een eiland, het werd omspoeld door de zee, de Middelzee en de Marneslenk. De streek rond Franeker was in de 11e/12e eeuw vermoedelijk het eerste gebied in Friesland waar een zekere vorm van openbaar bestuur werd georganiseerd. Ook vonden er de eerste experimenten plaats voor een nieuwe wijze van bescherming door dijkaanleg. Meer van dit verhaal op: www.franekeradeel.nl
   
Dokkum

http://www.dokkum.nl

Dokkum is een stad die zeer belangrijk is geweest voor de Friese en ook Nederlandse geschiedenis. En van de eerste belangrijke figuren in de geschiedenis van Dokkum is natuurlijk Bonifatius. Bonifatius is vermoord in deze stad. Dokkum was toen nog een dorp en heette Doccinga. Na enkele jaren werd de plaats bekend als Dockynchiria, dat in het hedendaags Nederlands Dokkenkerk betekent.
   
Bourtange

http://www.bourtange.nl

Vlakbij de Duitse grens, in het prachtige Westerwolde (Zuid-Oost Groningen), ligt de vesting Bourtange.

Een uniek historisch verdedigingswerk dat zijn gelijke niet kent. Heden en verleden gaan perfect samen in deze kleine, sfeervolle vestingstad


   
Ommen

http://www.ommen.nl

Ommen; een parel in het Vechtdal
Oorspronkelijk is Ommen een nederzetting nabij een doorwaadbare plaats in de Vecht, die is ontstaan omstreeks 1100. Het stadsrecht werd in 1248 verleend door Bisschop Otto. In 1492 werd aan Hessel Mulert toestemming verleend tot het leggen van een brug. Op de plaats, waar nu het oude gemeentehuis staat, werd in 1532 een bruggehuis gebouwd, waar de tolgaarder woonde, die belast was met de inning van de bruggetol. Het bruggehuis werd in 1758 verbouwd en in 1925 werd dit gebouw gemoderniseerd, waarna het in 1955 werd uitgebreid tot zijn huidige omvang.
   
Veenpark Aol Compas & Bargermond

http://www.veenpark.nl/

't Aole Compas; een dorp van plaggenhutten op verend veen & Bargermond1920; een dorp in het veen.

Ontstaan op het veen en langs de kanalen.
Ambachtslieden welke druk aan het werk zijn: de molenaar, de bakker, de smid en de klompenmaker. In het kruidenierswinkeltje, "snoep van toen": zoethout!
   
Alsluiter EDE

http://www.zuidginkel.nl

Ede is een middelgrote stad in de Nederlandse provincie Gelderland, te vinden op de westflank van de Veluwe en de zuidelijke Gelderse Vallei.
   

 

  This site was created using QIC Webfotoalbum - Foto's AW & TsT (c) Copyright 2006.